ТРУД АД

ТРУД АД произвежда широка гама плътни и лекотегловни огнеупорни изделия и материали, както и клинкерни изделия. Дружеството ТРУД е основано през 1893 година. Започва дейността си като акционерно дружество за производство на строителни материали. През 1897 година пазарът налага усвояване на нов вид изделия - огнеупорни тухли. Името ТРУД се обвързва трайно с поставяне основите на огнеупорната промишленост в България.

Днес ТРУД АД е Акционерно Дружество с над 220 служители. Предприятието разполага с 2 тунелни пещи с капацитет на производство съответно 15 000 и 50 000 тона годишно и собствен железопътен коловоз. Територията на завода обхваща 72 000 м2, от които производствената площ заема 9 000 м2. С цел подобряване на качеството на продукцията компанията инвестира непрестанно в оборудване, подобряване на условията на работа и обучение на персонала. Висококвалифицирания екип от инженери, механици и конструктори работи за усъвършенстване и внедряване на нови технологии за производство.

Качеството на продукцията е гарантирано чрез непрекъснат контрол - входящ на суровините;  текущ - на производствения процес и краен контрол - на готовите изделия. Във всички тези процеси участва химико-физичната лаборатория, в която се следят съответните показатели. Така се гарантират техническите параметри на крайните продукти, съгласно изискванията на утвърдени стандарти и очакванията на клиентите.

ТРУД АД се утвърди като предпочитан партньор на пазара благодарение на високи професионални умения, ангажираност към изискванията на клиентите и непрекъснато усъвършенстване. Такива са и целите ни в сертифицираната Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт  ISO 9001:2008.

 

Днес ТРУД АД е лидер в бранша и предлага  на своите клиенти:

ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА;

ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕЧКИ И КАМИНИ;

КЛИНКЕРНИ ИЗДЕЛИЯ.

Основни области на приложение на предлаганите продукти са секторите: металургия, стоманолеене, енергетика, цимент и вародобив, стъкларска промишленост, машиностроене, фина керамика, строителна керамика, нефтопреработване и химическа промишленост и архитектурен дизайн.

Наши клиенти и партньори са над 40 предприятия в страната и над 20 чуждестранни компании от Австрия, Унгария,  Италия, Румъния, Сърбия, Македония и Гърция.

Ключови предимства на ТРУД АД са непосредствената близост на р. Дунав, Пристанищен комплекс - изток, Дунав мост, Свободна безмитна зона Русе както и локацията на паневропейски транспортен коридор № 9.

 

 

 

ИСТОРИЯ

В края на XIX век, на 4 километра източно от центъра на Русе съществуват  две малки предприятия – тухларната на русенеца Тодор Иванов и филиалът на австрийската фирма за циментови изделия „Макс Еплер и Адолф Кафка”. През 1893 година група русенски предприемачи регистрират тяхното сливане в командитно дружество и основават дружеството ТРУД.

Новата фабрика произвежда строителни тухли, марсилски керемиди, циментови, мозаечни изделия и първите огнеупорни детайли за индустриални пещи. След едно десетилетие на финансови и технически затруднения ТРУД укрепва и се превръща в модерно предприятие с високо качество на продукцията. Компанията печели златни медали от изложения в Лиеж (1903 г.), Милано и Букурещ (1906 г.), Лондон (1907 г.).

Заслугата за този прогрес е на далновидни банкери, индустриалци и инвеститори, сред които Атанас Буров, Георги Губиделников, Иван Шаранков и Георги Цанков, а съвременните технологии и условия на труд в следващите 50 години налагат чешките специалисти Вацлав Трънка - баща и син.

През 1947 година е извършена национализация на промишлеността и ТРУД става държавен керамичен завод. Бързо развиващата се тогава икономика налага чувствително увеличаване на производството, като делът на огнеупорите нараства няколко десетки пъти. От 1966 година заводът е профилиран в производството само на огнеупорни изделия и започва реконструкция и модернизация, която поради липса на средства и строителен капацитет продължава 15 години. В резултат се въвежда технологията на полусухото формуване и се изгражда най-голямата на Балканския полуостров високотемпературна тунелна пещ с капацитет 50 000 тона годишно.

Промените в края на ХХ век заварват ТРУД в затруднено положение. Пазарът се срива, а наличното оборудване не е пригодено за малки обеми на производство. Засилва се процесът на декапитализация.

Приватизацията на предприятието е предизвикателство за новото ръководство. Приет е дългосрочен инвестиционен план, който предвижда бързо модернизиране на производствената и административна база, запазване позициите на пазара, привличане на нови клиенти и на допълнителни приходи.

Още през първите три години са направени важни инвестиции за над един милион лева, касаещи главно възстановяването на производствените мощности за осигуряване на нормална оперативна работа и закупуване на нови производствени мощности, покриващи изцяло екологичните стандарти. Инвестицията е направена по линия на безлихвено финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазването на околната среда. Прави се много и за подобрение условията на труд на работниците.

След успешното приключване на тези основни вложения инвестиционната стратегия е отворена към втория и третия етап, а именно: обновяване на основните производствени мощности - пресите на завода и сградния фонд.

За периода 2005-2006 г. ръководството на ТРУД АД извършва капиталовложения на обща стойност над три милиона лева. Благодарение на добрите бизнес отношения със "Сакми" - Италия, ТРУД АД инвестира в две нови модерни преси – 1000-тонна и 500-тонна, чиято стойност възлиза на над два милиона лева. Успоредно с това са направени ефективни преустройства в Производствения корпус, включващи модернизация на втора технологична линия за дозиране, лентов транспортьор, елеватор, асансьор, инсталации за зареждане на пресите, нов винтов компресор, фрези, пещни вагони и много други.

Световната икономическа криза от 2008 година забави темповете на развитие, но не спря инвестиционния процес и технологичното обновление. Въпреки сложната ситуация в този период, в сътрудничество с важния партньор "Интис" ООД, бе инвестирано в създаването на съвместно дружество за производство на бетони - "Интис-Труд" ООД, разширяващо сериозно бизнес позициите на предприятието. Инвестицията бе успешна, а новият модерен бетонов център произвежда якостни бетони от най-висок клас и показатели.

Наложителна инвестиция бе направена и в автопарка на завода. За 10 години са вложени близо 900 хил. лева в съвременни газокари, леки, товарни и лекотоварни автомобили, автомобили за транспорт на работниците.

 

След тригодишен период на сериозни изпитания за предприятието, икономическата криза подейства като катализатор за реализацията на най-неотложното и най-голямото стратегическо намерение - изграждане на последно поколение енергоспестяваща тунелна пещ. Гъвкавият финансов мениджмънт доведе до осигуряване на ресурса за закупуването на това съоръжение, което стабилизира предприятието и го изведе на качествено друго ниво. Така в края на 2011 г. беше даден старт на проекта с индивидуална поръчка към един от най-реномираните световни производители на пещи – "Ридхамер" - Германия. Проектът бе завършен като през месец септември 2013 г. съоръжението беше въведено в експлоатация.

Общата сума на инвестираните средства през последните 10 години възлиза на близо 10 млн. лева. Но най-ценната инвестиция на дружеството това са хората работещи в ТРУД АД, които през всичките години са работили за прогреса на фирмата и установяването на компанията като лидер на вътрешния пазар и надежден партньор на водещи международни компании. Днес ТРУД АД осигурява постоянна работа на над 220 души, в това число цели семейства.

С постоянните си инвестиции в оборудване, технологии и иновации предприятието непрекъснато повишава капацитета си и разширява пазарните си позиции. Позиции, които от 120 години налагат марката ТРУД като символ на надеждност, качество и иновативност.

 

Гледайте филма за 120 годишната история на ТРУД

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ

ПРОДУКТИ-КАТАЛОГ

 

Изтеглете каталога в PDF формат

Производствената гама на “Труд” АД има три основни направления:

OГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА;

ОГНЕУПОРНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕЧКИ И КАМИНИ;

КЛИНКЕРНИ ИЗДЕЛИЯ.

Шамотните изделия намират приложение в изграждането на различни пещи и топлинни агрегати: зидане на доменни, коксови пещи, въздухонагреватели, пещи за изпичане на финнокерамични изделия и огнеупорни изделия. Те служат за изграждане футировката на стоманоразливните и чугуновозни кофи, вагрянки, в циментови, вародобивни, стъкларски пещи в огнища  на парни котли.

ТРУД АД изработва изделия и по чертежи на клиента.

 

 

Огнеупорните шамотни изделия, които ТРУД АД произвежда са със съдържание на AL2O3 от 28 до 45%   с максимална температура на експлоатация до  1400° С. Те са произведени от висококачествени местни и вносни суровини.

 

 

 

 

 

 

 

 

Произвежда се пълната гама стандартни формати на дължини 220, 230, 250 и 300 мм.,  както и прилежащите към тях клинове,  пети и радиални тухли.

 

 

Използват се при изграждане на различни видове пещи и топлинни агрегати в металургията, стъкларската, циментовата, варовата и керамичната промишленост, енергетиката и други.

 

 

Тези изделия са разработени специално за облицоване на пещи  за топене на чугун и чугуновозни кофи. Високата точност на размерите позволява да се зида с минимална фуга.

 

 

Изработват се обикновено по чертеж на клиента. Използват се за изграждането на различни видове топлинни агрегати и съоръжения.

 

 

Изделията работят в директен контакт с разтопения метал, поради което  се отличават с добра термо и шлакоустойчивост.Високата точност на размерите позволява да се зида с минимална фуга.Използват се за изграждане на стоманоразливни и чугуновозни кофи.

Елементите на леяковата система  осигуряват оптимални условия по пътя на течния метал с точността на размерите при сглобката.

 

 

Изделията за електропещи се произвеждат от особено чисти материали поради прекия им контакт с нагревателите(реотан,кантал) .Те могат да се използват за пещи с максимална  температура на работната камера до 1200° С.

 

 

Изделията се изработват по чертеж на клиента  в зависимост от модела на котела и принципа на работа. Максимална температура на експлоатация 1350° С.

 

 

Изработват се по чертеж на клиента в зависимост от футировката на пещните вагони. Изделията са с висока термична устойчивост  и нисък коефициент на термично разширение/КТР/ подходящи за температурните промени на които са подложени пещните вагоните.

 

 

Топлоизолационните изделия се произвеждат по метода на изгарящите добавки. Изделията могат да се използват като втори топлоизолационен слой при различни видове пещи или като директна изолация за електро и газови пещи с работна температура до 1200° С.

 

 

Мертелите служат за свързване на отделните елементи на огнеупорната зидария. Те се предлагат за всички видове изделия от номенклатурата на “Труд” АД.  Разхода за тон огнеупорни тухли е от 25 до 100 кг. в зависимост от дебелината на фугата. Предлагат се в опаковки/торби от по 20 кг.

Шамотните фракции се изработват по поръчка на клиента. Предлагат се в контейнери тип „Биг-Бег“, както и в насипно състояние.

 

 

ТРУД АД произвежда над 120 различни модела изделия за печки и камини. Компанията разработва нови модели изделия по чертеж на клиента.

Изделията са разработени за експлоатация на горивни камери, загрявани с дърва, въглища или с брикети от тези суровини (пелети). Отличават се с термоустойчивост до 1300 ̊ С, което определя тяхната дълга употреба. Разработени са модели с канали за движение на въздушните потоци и варианти с гладка повърхност.

Препоръчва се при зидането на горивни камери където се използва мертел, да е произведен от ТРУД АД, заради еднообразието на материала и получаващата се максимална спойка между повърхностите.

 

 

 

 

 

 

Всички начини на поставяне могат да се комбинират с различни варианти на свързване. Класическият начин за полагане на клинкера е пясъчно легло, върху което се подреждат плочките с фуга или плътно една до друга.  Клинкерните паважи дават възможност за комбиниране с други елементи като камък, дърво или вода. При съвременното полагане се използва подложен бетон, върху който се нареждат клинкерните плочи.  Фугата се запълва със сух или мокър циментов разтвор с примес на лепила.

ПАРТНЬОРИ

Водещ фактор в дейността на компанията е изграждането и поддържането на дългогодишни и коректни бизнес взаимоотношения.

Нашите партньори са гарант за качеството на продуктите на ТРУД АД. 

 

 

Клиенти и партньори на ТРУД АД са над 40 предприятия в България и над 20 европейски компании от Австрия, Унгария, Румъния, Гърция, Италия и Македония.

 

НОВИНИ

04.06.2024   1/33

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ТРУД АД         

ТРУД АД уведомява за ново инвестиционно предложение „Планирана промяна в капацитета на инсталация на „ТРУД“ АД, разрешена с Комплексно разрешително № 243-Н1/2009 г., изменено с Решение №  243-Н1-И0-А2/2023 г. на изпълнителния директор на ИАОС““, а именно спиране от експлоатация и механично премахване на Тунелна пещ ( стара ). Писмени становища могат да се изразят в РИОСВ-Русе и Община Русе.


08.06.2023   2/33

Обява за ново инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на инсталация на „ТРУД“ АД         

„ТРУД“ АД уведомява за ново инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на инсталация на „ТРУД“ АД, разрешена с Комплексно разрешително № 243-Н1/2009 г., изменено с Решение №  № 243-Н1-И0-А1/2013 г. на изпълнителния директор на ИАОС““, а именно влагане в производството на ТРУД АД на неопасен отпадък. Писмени становища могат да се изразят в РИОСВ-Русе и Община Русе.


22.12.2022   3/33

ОБАВА ЗА ПЛАНИРАНА ПРОМЯНА В РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯ НА „ТРУД“ АД         

ТРУД АД уведомява за инвестиционно предложение за „Планирана промяна в работата на инсталация на „ТРУД“ АД, разрешена с Комплексно разрешително № 243-Н1/2009 г., изменено с Решение №  № 243-Н1-И0-А1/2013 г. на изпълнителния директор на ИАОС““. Писмени становища могат да се изразят в РИОСВ-Русе и Община Русе.


24.03.2022   4/33

ТРУД АД разширява инвестициите си за производство на гофрирана ламарина и метални керемиди         

ТРУД АД разширява инвестициите си за производство на гофрирана ламарина и метални керемиди. Предстои да бъде монтирана нов ролформинг машина, с капацитет 1500 т. на година. Машината има възможност за работа с дебелина на ламарината от 0,5 до 1 мм. Поради високия си клас, новото оборудване използва безотпадна технология, като по този начин не замърсява околната среда и няма отрицателно влияние върху нея. Предвид тенденцията на нарастващо търсене на такъв тип продукти,  ТРУД АД ще реализира продукцията си, както в България, така и в съседните държави.



10.05.2021   6/33

УВЕДОМЛЕНИЕ на основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда         

На основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.21 от 12 Март 2021г..)


03.02.2021   7/33

ТРУД АД ИЗГРАЖДА НОВА ПОТОЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ГОФРИРАНА ЛАМАРИНА         

ТРУД АД ще инвестира в изграждането на нова поточна линия за производство на гофрирана ламарина. Предстои да бъдат закупени две ролформинг машини, всяка с капацитет 1500 т. на година. Машините имат възможност за работа с дебелина на ламарината от 0,5 до 1 мм. Поради високия си клас, новото оборудване използва безотпадна технология, като по този начин не замърсява околната среда и няма отрицателно влияние върху нея. Предвид тенденцията на нарастващо търсене на такъв тип продукти,  ТРУД АД ще реализира продукцията си, както в България, така и в съседните държави.


26.01.2021   8/33

ТРУД АД стартира изпълнението на проект Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-0919-C01         

На 25.01.2021 г. ТРУД АД стартира изпълнението на проект " Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" по ОП "Иновации и конкурентоспособност ", договор за БФП № BG16RFOP002-2.077-0919-C01. Главната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност на проекта е 150000,00 лв., от които 127500,00 лв европейско и 22500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 3 месеца, като началото е 25.01.20201 г. и ще приключи на 25.04.2021 г.


15.09.2020   9/33

„ТРУД“ АД УТВЪРДИ ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО 15.09.2020 г.         

На 10.03.2020 г. Изпълнителният директор на „ТРУД“ АД утвърди ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЦЕЛИ ПО  КАЧЕСТВОТО. За да се запознаете с документите натиснете тук.


13.03.2020   10/33

МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНА ВИРУС В ТРУД АД         

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КОНТРАГЕНТИ НА ТРУД АД


05.03.2019   11/33

ТРУД АД УТВЪРДИ ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА         

На 20.02.2019 г. Изпълнителният директор на ТРУД АД утвърди ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА И ЦЕЛИ ПО  КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА. За да се запознаете с документите натиснете тук.


20.12.2018   12/33

ПРОВЕДЕНА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОРЕКТ Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД          

Днес, 20.12.2018 г. се състоя заключителната пресконференция по проект Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.", договор за БФП №BG05M9OP001-1.008-2049-C01. На пресконференцията беше отчетено изпълнението на дейностите по проекта, и постигнатите резултати в следствие на изпълнените дейности.


04.12.2018   13/33

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01         

На 03.12.2018 г.,  приключи изпълнението на дейност №10 „Доставка на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време в ТРУД АД“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.


27.11.2018   14/33

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01         

На 22.11.2018 г.,  приключи изпълнението на дейност №7 „Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.


12.11.2018   15/33

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01         

На 02.11.2018 г., в приключи изпълнението на дейност №2 „Отопление на Ремонтно механичен цех с локални газови нагреватели по работни площадки“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.


03.10.2018   16/33

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01         

На 26.09.2018 г.,  приключи изпълнението на дейност №5 „Обзавеждане на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт"“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.


12.09.2018   17/33

ЗАВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ПО ПОРЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01         

На 03.09.2018 г., в приключи изпълнението на дейност №3 „Ремонт на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт" в ТРУД АД“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020.


29.08.2018   18/33

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01         

На 28.08.2018 г., в изпълнение на дейност №6 „Подмяна на осветителните тела в производствен корпус, ремонтно-механичен цех и помещения за краткотраен отдих и почивка“  по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 ТРУД АД сключи договор с АЛЕКС 2005 - Р ЕООД за доставка и монтаж на 209 бр. LED осветителни тела за подмяна на старите осветителни тела в ПК и РМЦ на ТРУД АД. Договорът е сключен след обявена открита процедура за избор на изпълнител.


27.08.2018   19/33

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРОЕКТ „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ТРУД АД“, ДОГОВОР ЗА БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01         

На 24.08.2018 г., в изпълнение на дейност №4 „Отопление, климатизиране и оборудване на битови помещения за краткотраен отдих и почивка в Производствен корпус, Ремонтно-механичен цех и в сградата на звено "Автотранспорт" и климатизиране на 4 бр. помещения в Административна сграда, 2 основни работни помещения на физико-химична лаборатория, отдел "Конструктори" и командна зала в ПК. Отопление на работните места в производствен корпус“ по проект „Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД“, договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01, по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 ТРУД АД сключи договор с ДАРТЕК ООД за




28.06.2018   22/33

ТРУД АД стартира изпълнението на проект Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД, Договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-2049-C01         

На 22.06.2018 г. бяха сключени договори за изпълнение на Дейност 8 Провеждане на обучения по "Хоризонтални политики на ЕС и значението им личния и професионалния живот" и "Управление на стреса и психо-социалните фактори" и Дейност 11 "Информация и публичност". Изпълнителят на дейност 8 е РАГИНА ООД, а на Дейност 11 - ИДЕЯ РЕКЛАМА ООД.


21.06.2018   23/33

ТРУД АД подобрява условията на труд по проект, изпълняван по ОП Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.          

На 20.06.2018 г. ТРУД АД стартира изпълнението на проект "Добри и безопасни условия на труд в ТРУД АД" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.", договор за БФП №BG05M9OP001-1.008-2049-C01. Главната цел на проекта е Подобряване на работната среда в ТРУД АД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труда и управлението на човешките ресурси. Основните дейности, включени в проекта, са:


30.06.2017   24/33

ТРУД АД СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЯ С ТОПЛИВО АД - КЛОН РУСЕ         

ТРУД АД разшири партньорската си мрежа, като сключи договор с ТОПЛИВО АД - клон Русе за дистрибуция на продукти с марката ТРУД. По този начин двете компании ще задоволят търсенето и ще срещнат изискванията на своите клиенти. от цялата страна, като с широката мрежа търговски обекти на ТОПЛИВО АД ще бъде покрита цялата територията на България. Във връзка с това ТРУД АД уведомява своите клиенти, че считано от 03.07.2017 г. прекратява продажбите на дребно на територията на предприятието, като продажби ще бъдат извършвани само за количества на цели палети.Всички наши клиенти, желаещи да закупят стоки на дребно следва да посетят търговски обект на ТОПЛИВО АД - клон Русе, намиращ се на ул."Потсдам"9, гр. Русе. За допълнителна информация и контакти нашите клиенти могат да посетят сайта на ТОПЛИВО АД www.toplivo.bg или тук. 




15.03.2017   27/33

ТРУД АД внедрява ERP система по проект, изпълняван по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г.         

На 13.03.2017 г. ТРУД АД стартира изпълнението на проект "Развитие на управленския капацитет на ТРУД АД, чрез въвеждане на система за управление на ресурсите" по ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г.", договор за БФП №BG16RFOP002-2.002-0342-C01. Главната цел на проекта е подобряване на моделите на управление и организация на основните процеси в дейността на предприятието, чрез въвеждане и прилагане на система за управление на ресурсите в предприятието. Основните дейности, включени в проекта, са насочени към насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, чрез: 1.Дейности за въвеждане на ERP система за управление на ресурсите в предприятието 2.Дейности за инвестиции в ново оборудване допринасящо за въвеждането на ERP системата. Общата стойност на проекта е 164580,00 лв., от които: 97925,10 лв. европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие и 17280,90 лв. национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи на 12.03.2018 г.


21.01.2016   28/33

ТРУД АД ЩЕ УЧАСТВА В PORGETTO FUOCO 2016         

ТРУД АД ще участва в десетото издание на изложението PORGETTO FUOCO – единственото в света събитие, което среща индустрията, произвеждаща топлинни агрегати, загрявани с дърва, 24 – 28 февруари, гр.Верона, Италия. Нашата компания ще участва като изложител и ще представим продуктите си за печки и камини. За нас ще бъде голямо удоволствие да посрещнем нашите партньори и потенциални клиенти на щанд А11, палата №9 в Verona Exhibition Centre.


07.01.2016   29/33

Теодора Ралева – стажант в ТРУД АД спечели престижна награда от Лятната академия „Дом Витгенщайн“ – Виена за 2015г.         

Теодора Ралева – студент в Националната художествена академия от специалност „Керамика“ и стажант в ТРУД АД спечели престижна награда от Лятната академия „Дом Витгенщайн“ – Виена за 2015 година. На 8 септември в Българския културен институт „Дом Витгенщайн" във Виена се откри изложба на студенти от НХА. Тя е резултат от проведената за четвърти път в австрийската столица лятна творческа резиденция, под ръководството на проф. д.изк. Свилен Стефанов. Експозицията включва работи на участниците, избрани с конкурс от годишната изложба на дипломираните бакалаври, випуск 2014/2015. Произведенията на участниците и тази година впечатлиха гостите с професионализъм и нестандартни идеи. Всяка година, осем дипломанти определени от специализирана комисия по време на годишната изложба на дипломираните бакалаври подреждат в галерийната площ на Културния дом част от своите дипломни работи и произведения, изработени по време на творческия им престой.


15.09.2015   30/33

ТРУД АД подпомага проект на Арт група „Жив Огън“         

Проектът на Арт група „Жив Огън“ - “ДУХ от ОГЪН и ТЯЛО от ГЛИНА“ е частна инициатива, подкрепена от СО район „Банкя“,  на български артисти в областта на керамиката. Неговата цел е чрез цикъл лекции, демонстрации и практики да се възродят традициите и да се пресъздаде единението на живия огън с  глината като част от актуалните световни художествени практики и древното наследство на Източна Европа. Като част от световното движение, наречено "Open fire" /Жив огън/, стремежът е да се популяризира световната култура и да се влее нашата култура в тези процеси. 


15.06.2015   31/33

ТРУД АД С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР         

На 28.05.2015г. се проведе Общо събрание на акционерите на ТРУД АД, на което беше гласуван състава на Съвета на директорите на компанията. На първото си заседание, състояло се на 29.05.2015г. СД избра за изпълнителн директор и представляващ компанията г-н Йоханес Крикорян, а за председател на Съвета на директорите - г-жа Весела Акабалиева.


08.11.2013   32/33

Награда „Най-добра българска фирма на годината 2013“         

ТРУД АД спечели приза в категория „Средни и големи фирми“ в конкурса „Най-добра българска фирма на годината“. Той бе организиран за втора поредна година от Първа инвестиционна банка и в него участваха 111 български компании.


25.10.2013   33/33

120 години ТРУД         

На 24 октомври 2013 г. ТРУД АД отпразнува с тържествена церемония 120 годишнината от създаване на дружеството. Събитието стартира в 16:30 часа в производствения цех на предприятието с откриването на новата тунелна пещ RIEDHAMMER – инвестиция за 3,5 млн. лева. От 18:00 часа в зала „Европа“ на Доходното здание се състоя официално тържество - коктейл, на което присъстваха г-н Венцислав Калчев – Областен управител на Област Русе, г-жа Айлян Карамехмедова и г-жа Милена Хинкова зам.-областни управители на Област Русе, г-н Пламен Стоилов Кмет на Община Русе, г-н Свилен Иванов – зам. кмет на Община Русе, представители на бизнеса и партньори на ТРУД АД от страната и чужбина.


КАРИЕРА

Днес в ТРУД АД работят над 220 служители, голяма част от които с над 10 годишен опит в предприятието. Компанията предлага много добри условия на труд, в резултат на което цели семейства са намерили своето професионално поприще при нас.

ТРУД АД предлага широк спектър от възможности за Вашето професионално развитие.

При интерес за работа в ТРУД АД, моля посещавайте редовно този раздел в интернет страницата ни за актуални обяви.


В МОМЕНТА НЯМА АКТУАЛНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА В ТРУД АД.

КОНТАКТИ

ТРУД АД

бул. ”Тутракан” №19

7003 гр. Русе, България 

 

Teл.:               +359 (0)82 815 214

Факс:              +359 (0)82 841 948

E-Мail:            info@trud-bg.com

 

Търговски отдел

Тел.:               +359 (0)82 815 226

Факс:              +359 (0)82 841 947

Мобилен:        +359 (0)885 753 038

E-Мail:            sales@trud-bg.com

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

В раздел контакти, на имейл info@trud-bg.com, можете да подавате сигнали и жалби за миризми, в резултат от дейностите извършвани на площадката на ТРУД АД.